Стартира курс по “Оперативно счетоводство”

Курсът за професионално обучение по специалност  “Оперативно счетоводство” с код 3440301  ще стартира от 27.09.2017 г.

Часовете ще се провеждат в учебна зала намираща се в офис в град София, ж.к. Изток, ул. Самоков28Г.

Обучението ще набляга както на добрата теоретична подготовка, така и на изучаване и прилагане на фактическите счетоводни практики. В процеса на обучение ще има възможност да се работи със счетоводни програми в реална база данни и с реални документи и казуси от практиката на една счетоводна къща.

Занятията ще се водят от екип университетски преподаватели и професионалисти от счетоводния бранш с над 17 години експертен и мениджърски опит.

Трейнър консулт ЕООД е лицензиран към НАПОО Център за професионално обучение с лицензия №2013121088  и е допустим доставчик на обучения по ваучерни схеми,  включен в списъка към Агенция по заетостта.

За повече информация:

тел. 0877 189 652

www.educenter-eu.com


#ВаучериЗаЗаетиЛица #ОбученияСВаучери #ВаучерниСхеми #ОПРЧР #ОперативноСчетоводство #Счетоводство #ОперативенСчетоводител #Счетоводител

Ваучери за заети лица

едуцентър-реклама

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по ОПРЧР 2014-2020 г. отпуска 50 000 0000 лева за обучения по програма „Ваучери за заети лица“.
Програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование.

Стартира приема на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020 – за да научите как да кандидатствате вижте ТУК.

Вижте нашият актуален график за провеждане на обучения!

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Желаещите да участват в проекта имат възможност да попълнят публикуваните по-долу образци и да подадат Заявление по електронен път или на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

Подобно на Аз мога и Аз мога повече, в новата програма сумите за изплащане на ваучерите за обучение към центровете за професионално обучение ще са със същите стойности.

За професионални обучения:

За първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.
За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.
За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.
За езикови обучения:

За всеки език с продължителност не по малко от 300 учебни часа / три нива /- 700лв.
НОВОТО ПРИ ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА:

Първо
В тази програма ще могат да се записват лица, които НЕ са се възползвали от безплатни професионални и езикови обучения с ваучери по Оперативни програми Аз мога или Аз мога повече.

Ако сте се обучили по специалност с ваучер /във формуляра ПРОПУСНЕТЕ ПОЛЕТО ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛНОСТ/ и направете вашият избор за езиково обучение с ваучер.
Ако сте преминали езиково обучение с ваучер /във формуляра ПРОПУСНЕТЕ ПОЛЕТО ЗА ИЗБОР НА ЕЗИК / и направете вашият избор за специалност.
Ако сте се обучили по специалност и език в предходните програми Аз мога или Аз мога повече нямате право да подавате формуляр за обучение във Ваучери за заети лица.

Второ
Не е допустимо провеждане на дистанционни обучения- ще бъдат САМО ПРИСЪСТВЕНИ.

Трето
В новата програма са приоритетни лица със средно или по-ниска степен на образование

Четвърто
Съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г. от страна на обучаемите лица.

Пример:
От сума на ваучер 1800 лв. – 270 лв. заплаща обучаемото лице;
От сума на ваучер 700 лв. – 105 лв. заплаща обучаемото лице;