Стартира курс по “Оперативно счетоводство”

Курсът за професионално обучение по специалност  “Оперативно счетоводство” с код 3440301  ще стартира от 27.09.2017 г.

Часовете ще се провеждат в учебна зала намираща се в офис в град София, ж.к. Изток, ул. Самоков28Г.

Обучението ще набляга както на добрата теоретична подготовка, така и на изучаване и прилагане на фактическите счетоводни практики. В процеса на обучение ще има възможност да се работи със счетоводни програми в реална база данни и с реални документи и казуси от практиката на една счетоводна къща.

Занятията ще се водят от екип университетски преподаватели и професионалисти от счетоводния бранш с над 17 години експертен и мениджърски опит.

Трейнър консулт ЕООД е лицензиран към НАПОО Център за професионално обучение с лицензия №2013121088  и е допустим доставчик на обучения по ваучерни схеми,  включен в списъка към Агенция по заетостта.

За повече информация:

тел. 0877 189 652

www.educenter-eu.com


#ВаучериЗаЗаетиЛица #ОбученияСВаучери #ВаучерниСхеми #ОПРЧР #ОперативноСчетоводство #Счетоводство #ОперативенСчетоводител #Счетоводител